ვადები და პირობები

ჯავშნის წესები

 • ჩვენს ვებგვერდზე დაჯავშნის შემთხვევაში, შემკვეთი ვალდებულია გადაიხადოს საერთო ღირებულების 30%.
 • ჯავშანი მხოლოდ 30%-ის გადახდის შემდეგ დადასტურდება.
 • თუ თანხა არ აისახება 3 დღის განმავლობაში, ჯავშანი ავტომატურად გაუქმდება.
 • გადახდა შესაძლებელია Visa და Mastercard საშუალებით, ან საბანკო გადარიცხვით ანგარიშზე.
 • (ხელშეკრულების მიხედვით, ჩვენს საბანკო ანგარიშზე უნდა დაირიცხოს სრული თანხა. ბანკის მომსახურეობის დამატებით ხარჯებს იხდის გამგზავნი).

ჯავშნის გაუქმების წესები

 • დეპოზიტი არ ექვემდებარება დაბრუნებას იმ შემთხვევაში თუ ბრონირება გაუქმდება არაუმეტეს 30 დღისა, შესვლის თარიღამდე.
 • თარიღების შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ნომრები ხელმისაწვდომი იქნება მოთხოვნილ თარიღზე.

განთავსების წესები

 • შემოსვლის დრო 14:00, გასვლის დრო 12:00.
 • შემოსვლა/გასვლის დროის შეცვლა მხოლოდ მოლაპარაკების საგანია.

სასტუმროში ცხოვრების წესები

 • ანგარიშსწორება შესაძლებელია, როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ასევე Visa და MasterCard-ის მეშვეობით.
 • სასტუმროს ტერიტორიაზე მოწევა აკრძალულია.
 • სასტუმროს დროზე ადრე დატოვების შემთხვევაში, გადასახდელი თანხა არ შეიცვლება.
 • სასტუმროს ტერიტორიაზე არ არის ნებადართული შინაური ცხოველები.